Apeuberga.cat Comerç minorista Berga

APEU BERGA

Àrea de Promoció Econòmica Urbana de Berga

Definició de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (Apeu)

 

Una APEU és una zona geogràfica delimitada on es pretén dinamitzar i millorar el comerç, els serveis, la restauració i l’economia en general a partir de la col·laboració del teixit empresarial i l’administració local. Això es fa amb una “entitat publico-privada” que des de la seva creació és l’encarregada de gestionar l’àrea delimitada (APEU). Les dues parts implicades porten a terme un pla d’acció. És, per tant, un model de gestió público-privat que té la finalitat de millorar la competitivitat de l’espai comercial urbà impulsant la seva professionalització.

 

Predecessors

 

L’origen de les APEU el trobem en els BID’S (Business Improvement Districts). Aquests es van començar a implementar a Canadà en els anys 70. Aquest model va sorgir de la necessitat dels comerciants i els propietaris dels locals de contribuir activament en el desenvolupament i manteniment dels districtes o ,també anomenades, àrees comercials urbanes. A les Illes Balears s’anomenen “AMIC” Àrees Municipals d’interès comercial” i a Espanya, “APIE” Áreas para la promoción de Iniciativas Empresariales.

Un BID és una organització sense ànim de lucre que ha d’estar aprovada per la normativa municipal. Un dels principals trets d’una BID és la obligatorietat de formar-hi part per tots aquells comerços i negocis ubicats a la zona comercial que ha estat delimitada. La seva creació es decideix de forma democràtica per part dels integrants de la zona comercial urbana i funciona amb assemblees. La seva durada va entre els 3 i 5 anys amb la possibilitat de ser renovats prèvia votació. El seu finançament és gràcies a les quotes obligatòries dels membres que integren el BID i en menor mesura amb les ajudes del sector públic.

Des de la seva creació, molts han estat els països que han desenvolupat aquest model de gestió público-privada i ens trobem amb més de 2500 BID’s a tot el món.

 

Singularitats

 

 • És necessari el consens entre el teixit comercial i l’administració local.
 • Requereix d’un procés de votació per ser aprovat on hi participen tots els locals de l’àrea comercial delimitada (tant ocupats com no).
 • La implementació del projecte requereix l’aprovació d’aquest en el ple de l’Ajuntament.
 • Complementen les accions de l’Ajuntament, no es tracta en cap cas de substituir-les.
 • És un projecte planificat a 3 o 5 anys vista. Requereixen d’una planificació estratègica i gestió constant.
 • El seu finançament és per mitjà de quotes obligatòries dels locals que comprenen l’àrea comercial delimitada.
 • Atribueix als comerciants capacitat de participació i decisió sobre les accions de dinamització i millora del seu entorn urbà.

Activitats i accions

 

 • Impulsar la dinamització de l’activitat comercial urbana de la zona delimitada.
 • Reactivació de l’estructura comercial urbana, facilitat la millora de l’espai urbà i el teixit econòmic.
 • Millora de l’espai comercial urbà, la seva imatge comercial i l’experiència del visitant.
 • Activació de processos de transformació urbana de l’espai urbà fent aquest més atractiu.
 • Ampliació dels serveis a la ciutadania.
 • Impuls de la digitalització i la tecnologia en els comerços i l’espai urbà.
 • Fomentar la competitivitat i la professionalització dels actors implicats en la zona delimitada.

Avantatges

 

Els beneficis d’implementar una APEU són àmplies i han de ser concebudes com a espais de millora de l’àrea comercial urbana delimitada en el seu conjunt.

 • Reactivació de l’àrea comercial urbana delimitada.
 • Eliminació dels freeriders, aquells que es beneficien de les entitats dinamitzadores, com les associacions de comerciants, però no hi formen part en termes de presa de decisió i finançament.
 • Professionalització del sector i la seva competitivitat.
 • Transversalitat i coordinació amb els diferents sectors econòmics i socials.
 • Millora en la planificació estratègica de l’àrea comercial delimitada.

 

La llei catalana que regula les APEU

 

Les APEUs es troben regulades a Catalunya per la Llei 15/2020 del 22 de desembre, aprovada pel Parlament amb una àmplia majoria. La llei de les APEUs estableix les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publicoprivada en zones de concentració d’activitat empresarial.

Les teves aportacions ens interessen molt.

Si creus que pots millorar el projecte d’APEU de Berga, no ho dubtis, fes-nos arribar les teves idees.

Les APEU són un model de gestió público-privada que tenen per objectiu la professionalització de l’espai comercial urbà.

En el cas de Berga, el municipi no pot quedar al marge d’aquest model de gestió i, en conseqüència, ha de vetllar per desenvolupar el model de la millor manera possible.

En aquest context, el model futur de l’APEU de Berga es basarà en la coordinació i la cooperació entre tots els agents involucrats. Concretament cal que les diferents àrees implicades amb personalitats, identitats i registres comercials diferents, treballin conjuntament i vetllin pel futur del comerç del centre del municipi.

Així, proposem un model d’APEU basat en una gran àrea de gestió público-privada que reuneixi el centre històric del municipi a través del carrer Major amb el carrer del Roser, un eix amb gran potencial i trànsit de persones. Així, es genera un entorn amb un gran marge de millora, que pot esdevenir l’espai de referència de Berga.

Un autèntic Centre Comercial a Cel Obert.

 Delimitació de la zona APEU

El resultat de l’estudi realitzat per trobar la millor delimitació de l’àrea APEU, va determinar que aquest escenari és el més adequat com a punt de partida del projecte pilot de l’APEU de Berga, a partir del treball amb els actors comercials i públics de Berga, així com les enquestes realitzades.

Aquest escenari presenta unes casuístiques molt similars a altres 3 escenaris estudiats, però es centra en un eix connector conformat pel Carrer del Roser i el carrer Major fins a la Plaça Doctor Saló.

 

Establiments

225

Activitats

132

Locals buits

93

 

  

Espais d’actuació

El nostre model d’APEU disposarà de tot un seguit de valors comercials que permetin nodrir de valor i rellevància els comerços, negocis i espais públics de la zona. Això implica apostar per una imatge unitària, per una col·laboració constant i una idea clara de què es vol transmetre a nivell comercial.

En el cas de Berga, amb un centre històric degradat, amb nombrosos locals buits, cal crear una APEU que busqui directament la revitalització a tots els nivells d’aquest entorn, per mitjà de propostes de reactivació de l’espai comercial, embelliment i millora a nivell urbanístic per tal de poder aprofitar aquestes actuacions a fi de crear un APEU competitiu, dinàmic i que gaudeixi d’una estratègia conjunta.

Gràcies a l’estudi i les enquestes realitzades, l’APEU de Berga ha dissenyat 3 espais.

1. Un espai més vibrant: Dotarem de vida a l'entorn comercial urbà.
2. Un espai més atractiu: Espai revitalitzat i embellit que convidi al passeig.
3. Un espai més unit: Continuar treballant en la consolidació d'un entorn unit, fort i que remi en una direcció.
4. Un espai d'excel.lencia Comercial: Serveis d'última generació

L’APEU de Berga, eliminarà places d’aparcament i es reduirà la mobilitat dels vehicles a motor?

 

FALS. APEU és l’acrònim d’Àrea de Promoció Econòmica Urbana, i no té res a veure amb urbanisme i mobilitat de forma directe. L’objectiu és crear una àrea comercial potent i atreure consumidors. Aquests han de poder accedir-hi en qualsevol tipus de mitjà de transport, vehicle particular, transport públic, a peu o en vehicle de tracció humana i, per tant, l’aparcament és un punt vital i estratègic del projecte. Mira’t el projecte i si creus que, en aquest sentit, tens una idea, participa!

 

Els comerciants que formin part de l’APEU, hauran de fer-se càrrec de despeses que són responsabilitat de l’Ajuntament?

 

FALS. L’APEU és un projecte que ha d’anar molt més enllà de les tasques i accions que un Ajuntament hauria de fer en l’àrea urbana de la que parlem. Són accions què, sumades a les que ja fa l’administració, augmenten la competitivitat comercial i el desenvolupament dels negocis. El beneficiari de les accions projectades és directament el comerç de la zona o bé els consumidors i, per tant, indirectament, també els i les ciutadanes. Per aquest motiu tant la gestió com la inversió la fa la part privada. A tall d’exemple, el pressupost de l’Ajuntament de Berga en promoció econòmica el 2023 era de 150.000€ entre comerç, fires, mercat,… El projecte de l’APEU invertirà 1-1,2 milions d’€ en 5 anys només en comerç. Considerant el comerç, la suma també dels serveis i la restauració.

 

Les necessitats de les zones comercials han de ser cobertes per l’Ajuntament, perquè cal crear l’APEU?

 

L’APEU de Berga organitzarà accions de promoció comercial, de fidelització i d’emprenedoria on l’Ajuntament no pot fer-hi res encara que volgués, perquè són de caràcter privat o perquè no en té competències. Tot i que un Ajuntament com el de Berga volgués posar tot el pressupost a la cistella de comerç, no podria arribar a la inversió projectada, ja que s’han d’atendre demandes d’altres col·lectius, obra pública, sous de treballadors,… i per últim, perquè el principal beneficiat del resultat de la inversió han de ser els comerços, en el seu conjunt, i els comptes d’explotació dels negocis, i com no, aquesta Ciutat que estimem i ens agrada tant viure.

Posem dos exemples pràctics d’aportació privada en un servei que ja ofereix l’administració

 

Exemple 1:
Tot ciutadà gaudeix de sanitat pública i universal, però un percentatge altíssim de la població paga, a més a més, una assegurança mèdica privada. Perquè? Perquè mentre reclama un millor servei i atenció a la sanitat pública, vol gaudir d’un millor servei: eliminar mesos d’espera en intervencions, elecció de metge/sa,… Paga per un més a més, un servei que a dia d’avui, la sanitat pública no pot oferir.

Exemple 2:
L'altre exemple seria el de l’oferta audiovisual. Tot i gaudir d’una oferta de televisió pública i privada, en obert, molts ciutadans paguen plataformes privades (Netflix, HBO, Disney. Perquè? Per que l’oferta pública no pot permetre pagar les estrenes, les sèries mes vistes o les novetats. I el ciutadà, en comptes d’esperar a que s’emetin en obert paguem per veure-ho on vulguem, com vulguem i quan vulguem.

L’aprovació del Projecte de l’APEU Berga, farà que l’Ajuntament de Berga i la Generalitat de Catalunya inverteixin més en la zona comercial afectada?

 

SÍ. El fet que la part privada es posi d’acord per unanimitat en executar unes accions concretes, interpel·la a l’Ajuntament i altres administracions públiques a realitzar accions que acompanyin el projecte; obra pública, subvencions,… Si la part privada hi posa temps i diners, l’administració també ho farà. Aquest fet s’ha pogut comprovar en els darrers mesos on la nostra ciutat ha rebut més de 60.000€ en subvencions directes i s’ha executat o projectat obra pública per valor de mes de 500.000€ (Ronda Moreta, Finques Ciutat,…).

 

Hi ha molta diferencia si som el primer APEU de Catalunya (i tot l’Estat Espanyol) o no ser-ho?

 

SÍ. Si som els més emprenedors, els més innovadors i els primers en aprovar un projecte d’aquesta envergadura, farà que accedim a línies d’ajuts exclusius, que el país ens miri i que se’n parli. Sent aquesta la millor campanya de promoció comercial que es pot dissenyar.

Tant el projecte com el pressupost s’executaran al 100% al acabar els 5 anys.

 

CERT. Un dels principals avantatges de la Llei dels APEU 15/2020 és que tant la inversió com la GESTIÓ són de caràcter privat. Per tant assegurem els ingressos i agilitzem els tràmits burocràtics administratius de qualsevol projecte que realitza l’administració pública. Es realitzaria la mateixa gestió que faries tu al teu comerç.

 

És segur que tots els membres que formen l’APEU pagaran?

 

. Un altre dels avantatges de la Llei 15/2020 és que la gestió del cobrament de les quotes (inversió) es tracta com una sanció o multa. És a dir, si algú no vol pagar, l’administració pot arribar a embargar l’import del deute per les quotes impagades. D’aquesta manera assegurem que si la majoria vol, es duguin a terme els projectes sí o sí. Com la recaptació d’una comunitat de propietaris però amb l’eficiència recaptatòria de l’administració. Tothom hi posarà la seva part d’una manera justa i equilibrada.

La Quota a pagar està establerta?

 

No. La proposta actual és un punt de partida de màxims. Hi ha una proposta de Pla d'Acció que resolt les necessitats detectades i demandades pels comerciants. Però si es decideix modificar el Pla d'Acció i aplicar més o menys accions, la quota variarà. Per això és important el diàleg i el consens per arribar a un acord.


EL projecte i la inversió estan elaborats per una projecció a 5 anys. Un cop finalitzat aquest període, la quota s’extingeix i s’ha de tornar a realitzar el procés d’anàlisi, projecte, votació per crear un altre APEU.

 

Perquè s’ha escollit aquesta Àrea per crear una APEU i no altres zones comercials de la Ciutat?

 

L’Àrea pensada per l’APEU presenta una seria de característiques i problemàtiques homogènies que no presenten altres zones de la ciutat: - Pèrdua d’un 40% de consum no essencial. (dada igual en tota la comarca). - Deteriorament urbà. (envelliment). - Eix de 800m a peu pla. Sense pujades ni baixades. - Discontinuïtat comercial. Presencia d’un 40% de locals buits. - Eix comercial històric.

Com es decidirà la creació de l’Àrea de Promoció Econòmica de Berga?

 

Mitjançant un procés altament democràtic i d'organització impecable, garantit per l’Administració pública. S’organitzarà una votació en la que participaran totes les empreses i propietaris de locals buits compresos dins de l’Àrea de l’APEU. Per poder aprovar la seva creació, hauran de participar el 50% com a mínim del cens d’empreses i propietaris de locals buits. Del total de participants hauran de votar afirmativament com a mínim el 51% dels votants.