Apeuberga.cat Comerç minorista Berga

1. Un espai més vibrant

La manca de continuïtat comercial i la gran presència de locals buits en el nucli urbà del municipi són el principal propòsit que ha de combatre l'APEU de Berga.

13/10/2023

La manca de continuïtat comercial i la gran presència de locals buits en el nucli urbà del municipi són el principal propòsit que ha de combatre l'APEU de Berga. Una zona amb aquesta problemàtica és una zona sense actiu, sense vitalitat i, per tant, cal recuperar l'essència per tal d'esdevenir el centre del municipi un entorn de referència tant per residents com per visitants.

1.1 Foment de l'emprenedoria

Treballar amb potencials nous emprenedors per mitjà de jornades, formacions i acompanyaments individuals als mateixos, amb l'objectiu d'atreure noves activitats i facilitar l'obertura de nous negocis a l'entorn.

1.2 Reactivació de locals buits

Incentivar la reactivació de locals buits, ja sigui a nivell d'imatge, a mode d'espai expositiu o en el millor dels casos oferint ajudes als nous emprenedors per establir-se en aquests locals amb unes condicions favorables, beneficiant tant a propietari com a comerciant.

1.3 Millorar la imatge comercial

Augmentar els esforços en millorar la imatge dels locals comercials per tal que deixin de ser invisibles a ulls dels comprador per passar a ser espais atractius que convidin al passeig i compra del resident i visitant. Alhora això anirà unit a mesures de caràcter urbanístic exposat en el segon eix d'acció de l'APEU.

1.4 Innovació i modernització 

Mitjançant elements de digitalització i sota la màxima de fomentar la innovació, aconseguir augmentar la comptitivitat comercial del comerç de Berga, per tal que esdevinguin locals amb una marcada identitat i que motivin el desplaçament de persones per tal d'adquirir els seus productes o serveis.

Abans

Després