Apeuberga.cat Comerç minorista Berga

2. Un espai més atractiu

El centre històric del municipi de Berga té un marcat caràcter i identitat, amb un entramat de carrers singulars, estrets i consertuts.

13/10/2023

El centre històric del municipi de Berga té un marcat caràcter i identitat, amb un entramat de carrers singulars, estrets i costeruts. No obstant això, l'espai es troba molt degradat i cal convertir-lo de nou en una zona de referència, cuidada i atractiva pels visitants. Aquest és el propòsit d'aquest segon eix d'actuació, una revitalització i embelliment d'aquest entorn.

2.1 Neteja i manteniment 

Establir uns criteris de neteja que complementin els ja existents i aportats per l'Ajuntament i dedicar una bona part del pressupost a tenir un equip encarregat de mantenir net i cuidat l'entorn que involucri l'APEU.

2.2 Il.luminació 

Element clau que ha de permetre millorar la percepció de l'espai públic per part del vianant. Ha d'ajudar a augmentar la sensació de seguretat i dibuixar un circuit urbà facilitador. Si bé la configuració dels carrers, dificulten la il.luminació durant el dia, cal posar més esforços per tenir un espai lluminós de nit.

2.3 Aparcament 

Es percep que hi ha una manca de zones d'aparcament per accedir a l'espai comercial, per la qual cosa caldria habilitar nous espais com el soterrani de l'edifici del mercat municipal per tal d'adequar i facilitar l'arribada de potencials compradors.

2.4 Senyalística i mobiliari urbà

Instal.lació de panells o tòtems informatius en relació al teixit comercial existent a l'entorn de l'APEU i afegir elements del mobiliari urbà com jardineres, bancs amb un toc singular, que vagin en consonàcia amb el caràcter i característiques del centre històric de Berga.